Back to main website

Category: e-learning

E-knihy

Provádíme sazbu jak tištěných tak elektronických publikací, které navíc dle zadání doplňujeme o animace a interaktivní prvky. “Praktikum telemetrie” je obsáhlý výukový materiál pro fakultu ČVUT.   Ukázka: GPS lokalizace v telemedicíně

Výukové materiály

Interaktivní výuka patofyziologie parodontu. Prezentace včetně mluveného slova, animací a ilustračních obrázků vyrábíme podle Vašeho zadání tak, aby byly pro uživatele snadno dostupné v jakémkoli internetovém prohlížeči.