VĚDECKÉ ILUSTRACE

Nabízíme spolupráci při realizaci odborných publikací ve formě vědeckých ilustrací podle přání zadavatele. Vytváříme doprovodný vizuální obsah pro odborné články, postery, tištěné i digitální prezentace, skripta, online výukové materiály a další. Vědečtí pracovníci u nás poptávají nejen ilustrace konkrétních objektů, ale i schémata, tabulky, sazbu textu nebo celkové grafické zpracování posteru či prezentace.

OBJEKTY

SCHÉMATA